چسب سنسور

اتمام موجودی

دایره
قطر: 7 سانتی متر
ضخامت: 1 میلیمتر
وزن: 3 گرم

اطلاعات بیشتر