برای دریافت سهمیه نوار گلوکوکارد ۰۱ نیاز به ورود/ثبت‌نام دارید. و سپس فرم درخواست سهمیه نوار را تکمیل نمایید.
توجه کنید
در صورتیکه حساب کاربری دارید، حساب کاربری شما باید اطلاعات شناسنامه‌ای فرد دیابتی را داشته باشد. در غیر اینصورت حساب جدید بسازید.

لطفا برای پرکردن فرم ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید