مراکز فروش دستگاه و نوار تست قندخون فریسنس

لیست داروخانه ها
نام داروخانه استان شهر آدرس شماره تلفن
پزشکی سینا طب (قهاری) مرکزی دلیجان خیابان بهشتی شمالی رو به روی درمانگاه 9183659356
پزشکی مهدی مرکزی دلیجان خیابان بهشتی شمالی جنب درمانگاه 086+44233515
پزشکی پارس (نجفی) مرکزی دلیجان خیابان بهشتی شمالی 9188660630
پزشکی لطیفی (لطیفی) مرکزی اراک خیابان بهتی کوچه بلورچی 9900284020
پزشکی دی (عربگل) مرکزی ساوه ابتدای خیابان فردوسی 9125965094
پزشکی توکا (غلامی) مرکزی خمین میدان 15 خرداد جنب دکتر صافی 8646222430
داروخانه کوثر قزوین قزوین میدان میرعماد 2833370644
داروخانه دکتر محسنی قزوین تاکستان خیابان امام -چهارراه غفاری-روبروی بانک تجارت 9123820577
داروخانه دکتر مهران قزوین تاکستان خیابان امام - روبروی شهرداری 9199305423
داروخانه دکتر لشگری قزوین اقبالیه خیابان امام - نبش کوچه طالقانی 9190769170
1 62 63 64 65 66 67 68 69