مراکز فروش دستگاه و نوار تست قندخون فریسنس

لیست داروخانه ها
نام داروخانه استان شهر آدرس شماره تلفن
داروخانه هلال احمر قزوین قزوین خیابان هلال احمر 9127860375
تجهیزات پزشکی هلال طب قزوین قزوین چهارراه بوعلی - روبروی بیمارستان بوعلی 9123816482
تجهیزات پزشکی امید طب قزوین محمدیه بلوارمطهری- جنب داروخانه دکتر عزیزخانی 9120964972
تجهیزات پزشکی مرکزی قزوین قزوین میدان آزادی (سبزه میدان) - جنب بانک تجارت 9126827044
تجهیزات پزشکی مجابی قزوین قزوین فردوسی جنوبی 9391882094
تجهیزات پزشکی سلامت قزوین قزوین ابتدای خیابان فردوسی - روبروی درمانگاه ابن سینا 2833231506
تجهیزات پزشکی امید نو قزوین قزوین خیابان پاادگان - روبروی بیمارستان شهید رجایی 2833370859
تجهیزات پزشکی آناطب قزوین قزوین خیابان فردوسی - بعد از چهاررا بوعلی - نرسیده به بیمارستان مهرگان - نبش ککوچه شالباف 2833335628
تجهیزات پزشکی نوین طب قزوین قزوین خیابان فردوسی جنوبی- روبروی درمانگاه ابن سینا 9124646917
تجهیزات پزشکی رهاطب قزوین قزوین خیابان فردوسی جنوبی - روبروی درمانگاه ابن سینا 9111304493
1 64 65 66 67 68 69